Contact Us

Contact Us

PersonGen BioTherapeutics(Suzhou) Co., Ltd.

Address:218 Xinghu St. BioBay Build.B1 Suite 409 SIP, Suzhou, Jiangsu, China
Email:info@persongen.com

PersonGen.Anke Cellular Therapeutice Co., Ltd.

Address:99 Kongquetai Rd. Build. B2, Hefei High Tech Park, Hefei, Anhui, China
Support:+86-551-65728070
Email:info@persongen.com